روح الله امرایی

  • دبیر رسمی زیست شناسی
  • با ۳۰ سال سابقه تدریس
  • مولف ۱۷ جلد آموزش مفهومی زیست شناسی نظام قدیم و نظام جدید در انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • مولف ۸ جلد آموزش ترکیبی زیست شناسی انتشارات ناتو
  • عضو گروه طراحان سوال آزمون های قلم چی
  • مدرس تیزهوشان و فرزانگان خرم آباد
  • برگزاری همایش برنامه ریزی و تدریس زیست کنکور ر شهر های خرم آباد، تبریز ، اصفهان ، اراک ، کرمانشاه ، اهواز و ….
  • ارائه کننده اولین طرح آموزش و برنامه ریزی و آزمدن های تخصصی زیست شناسی به صورت ۲۴ ساعته و چهار بعدی در کشور